Vuokrausehdot

VUOKRAUSEHDOT

Mökin vuokraamisessa noudatetaan seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on vahvistanut vuokranantajalle vuokrauksen kohteen ja ajankohdan.

VARAUS JA MAKSUEHDOT

Asiakkaalle lähetetään tiedot varauksesta, jossa on lomakohteen omistajan nimi- ja osoitetiedot, ajo-ohjeet avainten saantipaikkaan tai lomakohteeseen sekä maksutiedot vuokran maksua varten. Kaikki tähän liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Maksettaessa on käytettävä viestikentässä olevaa tekstiä.

Varattuaan mökin asiakkaalle lähetetään maksutiedot. Maksettu vuokra vahvistaa varauksen. Mikäli loman alkuun on alle kaksi ( 2 ) viikkoa, on koko vuokrahinta maksettava kokonaisuudessaan viipymättä.

_____________________________________________
Maksutiedot:
Saaja: Maatila Mummola Ky
Y-Tunnus: 2461951-0 
Tilinumero: FI36 5447 0620 0428 04
Viesti: Mökin nimi, Majoitusaika, Oma nimi
 
Määrä: 000,00€ (sis.alv.)
_____________________________________________


VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut perille. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta vuokranantajalla on oikeus pidättää peruutusmaksu (20% vuokrasummasta). Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutusmaksu (20% vuokrasummasta).

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava vuokranantajalle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), varaus voidaan peruuttaa myös vuokranantajan toimesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

OLESKELU MÖKILLÄ

Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle saapumisajankohtana, sovitulla tavalla. Kadotetuista avaimista omistajalla on oikeus periä esim. lukkojen vaihdosta aiheutuvat kustannukset.

Mökki on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 14.00 lähtöpäivään klo 12.00. Viikonloppuvarauksissa mökki on käytettävissä perjantai-iltapäivästä klo 14.00 sunnuntai-iltapäivään klo 12.00 saakka. Tulo- ja lähtöajat on sovittavissa vuokranantajan kanssa myös edellä mainitusta poiketen mikäli päällekkäisiä vuokrauksia ei ole.

Mökin vuokraan sisältyy loma-asuntokohtaisesti mainitut laitteet ja tilat, kuten kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet, puut, kaasulaitteet sekä aurinkosähkö valaistukseen. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokrahintaan (7€/hlö). Loman aikana  ja sen lopussa asiakas huolehtii mökin perussiivouksesta itse. Mikäli varauksen päättyessä ei perussiivousta ole suoritettu lainkaan tai se on suoritettu huomattavan puutteellisesti, on omistajalla oikeus periä vähintään 60,00 € suuruinen siivousmaksu.

Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, jonka asiakas on varatessaan ilmoittanut. Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla on sovittavissa vuokranantajan kanssa erikseen.

Tupakointi lomahuoneiston sisätiloissa on kielletty !

Lemmikkieläinten tuonnista majoituskohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkien jätökset tulee korjata pihaympäristöstä.

VAHINKOJEN KORVAUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle.

PALAUTE

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan kohteen vuokranantajalle. 

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Selvittämättömissä riitatapauksissa asiat ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

TERVETULOA MAATILA MUMMOLAAN JA VIIHTYISÄÄ LOMAA!